Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

Výkonný výbor
CZECH MDS GROUP

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
předseda výkonné rady
(ÚHKT Praha)

Doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.
čestná místopředsedkyně
(Všeobecná fakultní nemocnice Praha)

MUDr. Anna Jonášová
místopředsedkyně výkonné rady
(Všeobecná fakultní nemocnice Praha)

MUDr. Ivana Hochová
místopředsedkyně výkonné rady
(Fakultní nemocnice v Motole, Praha)

MUDr. Petra Bělohlávková
(Fakultní nemocnice Hradec Králové)

MUDr. Libor Červinek
(Fakultní nemocnice v Brně)
 

Vědecký výbor
CZECH MDS GROUP

MUDr. Anna Jonášová
předsedkyně vědeckého výboru
(Všeobecná fakultní nemocnice Praha)

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
(ÚHKT Praha)

MUDr. Ivana Hochová
(Fakultní nemocnice v Motole, Praha)

MUDr. Markéta Marková, CSc.
(ÚHKT Praha)

MUDr. Libor Červinek
(Fakultní nemocnice v Brně)

 

Spolupracující organizace a sdružení