Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

Občanské sdružení Diagnóza MDS

Občanské sdružení Diagnóza MDS je sdružením pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS), jejich rodinných příslušníků a přátel.

Hlavní motivací pacientské organizace je snaha o zlepšování kvality života pacientů a osvětová činnost zaměřená na rozšiřování znalostí o MDS. Cílem činnosti pacientské organizace je vzájemná výměna zkušeností, zprostředkování informací o nemoci a nových možnostech léčby, zlepšování dialogu lékař – pacient, prosazování zavádění nových léků a postupů do praxe ve spolupráci s lékaři a prosazování dostupnosti léků (včetně úhrady od pojišťoven) pro pacienty.

Chcete se stát členy pacientské organizace Diagnóza MDS, o. s.? Stačí vyplnit přihlášku a poslat ji e-mailem nebo poštou.

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení Diagnóza MDS
Ústav hematologie a krevní transfúze
U nemocnice 1
128 00 Praha 2

IČO: 22732675
Občanské sdružení je registrováno Ministerstvem vnitra, úsek sdružování, pod číslem jednacím: VS/1-1/71 960/08-R dne 12. 6. 2008.

Předseda sdružení:
Bohumír Ježek
Tel.: 606 350 058
E-mail: Jezek.b@volny.cz

Kontakt pro zasílání přihlášek a žádostí o Informační příručku pro pacienty s MDS:
Rudolf Kočí
E-mail: rudolf.koci@volny.cz
Tel. 603 535 092