Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

Prezentace ze seminářů a konferencí

 

18.–19. ledna 2013

Zimní setkání 2013

 Autor Název přednášky
Mgr. Monika Beličková Současné možnosti molekulární genetiky v diagnostice MDS 
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Co znamená molekulární genetika MDS pro kliniku na začátku roku 2013
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Novinky v chelatační léčbě
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Současný stav využití růstových faktorů u MDS
Prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. Klinická, cytogenetická a molekulárně genetická charakteristika nových chromosomových přestaveb u neléčeného nemocného s MDS
MUDr. Anna Jonášová Aktuality z léčby Azacitidinem
MUDr. Anna Jonášová Terapie nemocných s 5q- s nízkým rizikem Lenalidomid/Revlimid
MUDr. Anna Jonášová
Mgr. Karla Kačmářová
Databáze pacientů s myelodysplastickým syndromem - MyDyS
MUDr. Iuri Marinov, CSc. Současné místo průtokové cytometrie v diagnostice, stratifikaci a monitorování MDS
Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D. FISH analýza buněk CD34+ v periferní krvi u nemocných s MDS
Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. Chromothripsis: chromosomy v krizi

 


 

6. září 2012

Myelodysplastický syndrom - hypometylační léky v léčbě hematologických malignit

(edukační sympozium konané v rámci XVI. Česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu)

 Autor Název přednášky
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Kombinace hypometylačních látek s inhibitory HiDac a nové indikace
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Úloha změn metylace genů v patogenezi MDS
MUDr. Libor Červinek Management nežádoucích účinků při terapii azacitidinem
Mgr. Hana Hájková Přehled metod studia metylace DNA: laboratorní vyšetření stupně metylace
MUDr. Anna Jonášová Léčba MDS a AML hypometylačními látkami – výsledky u nás a ve světě