Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

4. podzimní edukační seminář, 16. 11. 2016

1. Rozvoj MDS u nemocných s vrozenými poruchami kmenové krvetvorné buňky
doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

2. New WHO classification for MDS
prof. dr. med. Ulrich Germing

3. Význam mutační analýzy u nemocných s MDS
Mgr. Monika Beličková

4. Léčba nemocných s MDS podáváním lenalidomidu a azacytidinu – data z registru I. interní kliniky VFN
MUDr. Anna Jonášová

5. Frekvence a klinický význam cytogenetické klonální evoluce u nemocných s MDS s izolovanou delecí 5q
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

6. Užití azacytidinu u relapsu MDS po alogenní transplantaci krvetvorných buněk
MUDr. Petra Bělohlávková

7. Efekt lenalidomidu u nemocné s RARS-T (kazuistika)
MUDr. Anna Jonášová