Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

7. podzimní edukační seminář, 14. 11. 2019

Zahájení semináře

1. Úloha molekulární genetiky v léčbě MDS s nízkým rizikem
RNDr. Monika Beličková, Ph.D.

2. Chromozomové aberace u chronické myelomonocytární leukémie a jejich prognostický význam
RNDr. Jana Březinová, Ph.D.

3. Histopatologické nálezy u smíšeného MDS/MPN
MUDr. Vít Campr

4. Rezistence na azacytidin u MDS – nové pohledy
prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

5. Analýza výsledků léčby CMML z dat ÚHKT
MUDr. Markéta Šťastná Marková

6. Současné možnosti a perspektivy v terapii myelodysplastického syndromu s vyšším rizikem
MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

7. Kazuistika – pacientka s MDS/MPN
MUDr. Libor Červinek

8. Kazuistika pacienta s MDS/MPS
MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.