Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

6. podzimní edukační seminář, 15. 11. 2018

1. Jak se odrazí nová éra molekulární genetiky a genomiky v klinických přístupech k MDS?
Ing. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D.

2. Přestavba genu MECOM u nemocných s myeloidními malignitami
Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D.

3. Frekvence chromothripsis u vysoce rizikových MDS a její vliv na přežití nemocných léčených azacytidinem
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

4. Delineating molecular mechanisms of azacitidine resistance in MDS
prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

5. New treatment approaches in advanced MDS beyond azacitidine
Valeria Santini, M.D.

6. Treatment of MDS patients with lenalidomide in MYDYS registry
MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

7. MDS s fibrózou
MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

8. Léčba pacientky s MDS s mutací TP53 darbopoetin, lenalidomid, azacitidin
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.