Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

5. podzimní edukační seminář, 16. 11. 2017

1. Terapie anémie u nízce rizikových nemocných
MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

2. Variabilita rozsahu del(5q) u nemocných s MDS
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

3. Vyšetření somatických mutací u MDS na 1. interní klinice – klinice hematologie VFN
doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

4. Využití mutační analýzy pro predikci progrese MDS s nízkým rizikem
RNDr. Monika Beličková, Ph.D.

5. Spolek Diagnóza leukemie pomáhá též pacientům s MDS
Jana Pelouchová

6. Sekundární MDS – kazuistika
MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

7. Hypometylační látky v kombinaci s dalšími léčivy
MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

8. Hypometylační látky u akutní myeloidní leukemie
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.

9. Současná role transplantace v léčbě MDS
MUDr. Markéta Šťastná Marková, CSc.