Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

Význam aberací chromosomu 7 u hematologických onemocnění myeloidní řady

Onderková Martina1, Ransdorfová Šárka1, Valeriánová Marie1, Březinová Jana1, Zemanová Zuzana2, Čermák Jaroslav1, Jonášová Anna3 a kol. (Ústav hematologie a krevní transfuze1, Praha, Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK2 a 1. Interní klinika VFN v Praze3)