Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

Zimní setkání 2019

9. zimní setkání 2019 se konalo 1.–2. března 2019 v kongresovém hotelu LH Hotel Dvořák na Vysočině.

Videozáznamy přednášek:

 1. Význam aberací chromosomu 7 u hematologických onemocnění myeloidní řady
  Onderková Martina1, Ransdorfová Šárka1, Valeriánová Marie1, Březinová Jana1, Zemanová Zuzana2, Čermák Jaroslav1, Jonášová Anna3 a kol. (Ústav hematologie a krevní transfuze1, Praha, Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK2 a 1. Interní klinika VFN v Praze3)
 2. Frekvence a význam získaných uniparentálních disomií (aUPD) u nemocných s MDS
  Svobodová Karla, Zemanová Zuzana a kol. (Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK)
 3. Novinky z molekulární genetiky MDS a kazuistiky nemocných s konkrétními mutacemi
  Beličková Monika a kol. (oddělení genomiky Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)
 4. Význam stanovení hladiny mRNA pro cereblon u nízkorizikových pacientů MDS s del(5q) léčených Revlimidem
  Fuchs Oto (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)
 5. 35 let registru MDS v ÚHKT – analýza dat
  Čermák Jaroslav (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)
 6. Recentní analýza dat z registru MyDyS – azacitidin a revlimid
  Jonášová Anna (1. Interní klinika VFN v Praze)
 7. Kombinace podávání azacitidinu s G-CSF a další nové studie
  Jonášová Anna, Dusílková Nina, Stopka Tomáš (1. Interní klinika VFN v Praze)
 8. Aktuální novinky v diagnostice a léčbě CMML
  Rohoň Petr (Hemato-onkologická klinika FN Olomouc)
 9. Výsledky aloSCT u CMML - zkušenosti pracoviště
  Víšek Benjamin, Bělohlávková Petra, Radocha Jakub, Žák Pavel (IV. Interní hematologická klinika FN Hradec Králové)
 10. Eltrombopag v léčbě MDS a AA
  Čermák Jaroslav (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)
 11. Ravolizumab v léčbě PNH
  Čermák Jaroslav (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)
 12. Zkušenosti s novou formou Exjade a využití chelatační léčby - kvíz
  Čermák Jaroslav (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)