Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

Frekvence a význam získaných uniparentálních disomií (aUPD) u nemocných s MDS

Svobodová Karla, Zemanová Zuzana a kol. (Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK)