Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

CZECH MDS GROUP

Novinky z molekulární genetiky MDS a kazuistiky nemocných s konkrétními mutacemi

Beličková Monika a kol. (oddělení genomiky Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)